მე-7 დანის ოსტატი ტაეკვონდოს იმერეთის რეგიონალურ ფედერაციას ესტუმრა

მე-7 დანის ოსტატი ტაეკვონდოს იმერეთის რეგიონალურ ფედერაციას ესტუმრა

მე-7 დანის ოსტატი ტაეკვონდოს იმერეთის რეგიონალურ ფედერაციას ესტუმრა